Károly Bárd

Professor
Chair of the Human Rights Program
Building: 
Nador u. 11
Room: 
502
Email contact form
See Courses, Projects, Theses, Publications, associated with this profile.
Qualifications: 
Ph.D./CSc, Hungarian Academy of Sciences
Doctor Juris, Eötvös Loránd University Faculty of Law, Budapest, Hungary
Academic/Professional Experience and Achievements: 

Károly Bárd is professor, chair of the Human Rights Program and co-director (with Renáta Uitz) of the clinical specialization at CEU Legal Studies Department. He started his career at the Faculty of Law of Eötvös Loránd University, Budapest. Between 1990 and 1997 he served as vice-minister and later as deputy state secretary in the Ministry of Justice of the Republic of Hungary. He worked as Research Director at the Constitutional and Legal Policy Institute of the Open Society Institute (Budapest) for more than 3 years. Upon the request of international organizations - such as the United Nations, the Council of Europe, the European Commission, the OECD, the World Bank, etc. - he has taken part in numerous projects as expert in criminal justice, human rights and international humanitarian law, court reform, judicial independence. He was member of the European Commission against Racism and Intolerance; between 1999 and 2004 he served as Vice-Secretary General of the International Association of Penal Law (AIDP). Professor Bárd is member of the Board of Directors of the European Institute for Crime Prevention and Crime Control affiliated with the United Nations (HEUNI). He served as Pro-rector for Hungarian and European Union Affairs of the Central European University from 2007 to 2011.

CV attachment: 
Affiliations: 
Academic/research topics: 
Human Rights and Criminal Justice

Publications

Book
Internationale Strafgerichtsbarkeit In Schriftenreihe der Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen, Edited by K. Bárd and R. Soyer. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005.
Bárd, K., K. Ligeti, and Gellér B.. Büntetőjog: általános rész. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003.
Papers on crime policy, Edited by K. Bárd, Joutsen Matti and Yakovlev Aleksander. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, 1986.
Non-Prosecution in Europe In HEUNI Publications, Edited by K. Bárd. Helsinki: HEUNI, 1986.
Das Recht zum Strafen In Kriminológiai közlemények, Edited by K. Bárd. Budapest: MTA Magyar Kriminológiai Társaság, 1986.
Book Chapter
Bárd, P., and K. Bárd. "Evropska konvencija o ljudskim pravima i pravni sistem Mađarske." In Uporedni prikaz primene Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, edited by Silvija Panović-Đurić, 145-164. Beograd: Savet Evrope Kancelarija u Beogradu, 2016.
Bárd, K., and P. Bárd. "The European Convention on Human Rights and the Hungarian Legal System." In Comparative Study on the Implementation of the ECHR at the National Level, edited by Silvija Panović-Đurić, 147-166. Belgrade: Council of Europe, Office in Belgrade, 2016.
Bárd, K.. "A sértettek eljárási jogai a nemzetközi bíróságok gyakorlatában." In Kodifikációs kölcsönhatások: Tanulmányok Király Tibor tiszteletére., edited by Péter Hack, Georgina Horváth and Eszter Király, 114-140. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016.
Bárd, K.. "Hungary: The legal order of Hungary and the European Convention on Human Rights." In The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe Judicial Perspectives., edited by Iulia Motoc and Ineta Ziemele, 176-200. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Bárd, K.. "Can the Jury Survive after the Judgment of the European Court of Human Rights in Taxquet v. Belgium?" In Visions of Justice: Liber Amicorum Mirjan Damaska, edited by Bruce Ackerman, Kai Ambos and Hrvoje Sikiric, 77-93. Berlin: Duncker und Humblot, 2016.
Bárd, K.. "Az áldozatok jogállása a nemzeti es a nemzetközi büntetőeljárásokban." In Gólyapadból laboratóriumot, Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére, 205-216. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015.
Bárd, K.. "Victim's Rights and Due Process." In Freedom and Its enemies, edited by R. Uitz, 189-205. Hague: Eleven international publishing, 2015.
Bárd, K.. "Az eljárási rendszerek közelítése." In Pusztai László Emlékére, edited by P. Bárd, P. Hack and K. Holé, 23-32. Budapest: P-T Műhely az Országos Kriminológiai intézet és az ELTE Állam és Jogtudományi Karának megbízásából , 2014.
Bárd, K.. "Az indokolt ítélethez való jog és az esküdtszéki rendszer (The Right to a Reasoned Judgement and the Jury System)." In A büntető hatalom korlátainak megtartása: a bűntetés mint végső eszköz: Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. , edited by A. Borbíró, É. Inzelt, K. Kerezsi, M. Lévai and L. Podoletz, 17-28. Budapest : ELTE - Eötvös Kiadó , 2014.
Bárd, K.. "A jogos védelem és az életfogytiglani szabadságvesztés büntetés alapjogi megközelítésből." In Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban, edited by Hack Péter, 55-63. Budapest: ELTE Bibó István Szakkollégium, 2013.
Bárd, K.. "Az igazságszolgáltatási rendszerek összehasonlító vizsgálata - jogközelítés - vádlotti jogok ." In Békés Imre emlékkötet, 16-34. Bibliotheca Iuridica. Libri Amicorum. Budapest: Tullius Kiadó, 2013.
Bárd, K.. "Bizonyítási rendszerek és az igazság kiderítése büntető ügyekben." In A Magyar Büntetőjogi Társaság jubileumi tanulmánykötete, edited by Fenyvesi Csaba, 29-34. Budapest, Pécs: A Magyar Büntetőjogi Társaság, 2011.
Bárd, K.. "Az eljárási jogok közelítésének esélyei a Lisszaboni Szerződés tükrében ." In Örökség és büntetőjog: Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére, edited by E. Belovics, E. Tamási and Z. Varga, 57-61. Budapest : PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 2011.
Bárd, K.. "Vereinheitlichung der Verfahrensrechte von Beschuldigten – Realität oder Illusion?" In Freiheit - Sicherheit - (Straf)Recht: Beiträge eines Humboldt-Kollegs, edited by K. Karsai, F. Nagy and Zs. Szomora, 19-24. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2011.
Bárd, K.. "Division of Jurisdiction between National and International Courts: What Role Should the European Human Rights Court Play?" In Homage to Imre A. Wiener: proceedings of the AIDP Regional Conference celebrating 30 years of Finnish Hungarian criminal law seminars, edited by Katalin Ligeti, 35-48. Nouvelles études pénales. Erès, 2010.
Bárd, K.. "Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás - a hallgatás joga." In Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak, edited by Holé Katalin, Kabódi Csaba and Mohácsi Barbara, 12-26. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 2009.
Bárd, K.. "Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás – a hallgatás joga (Moral and Criminal Justice - The Right to Silence)." In Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak, edited by K. Holé, Cs. Kabódi and B. Mohácsi, pp.12-26. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, 2009.
Bárd, K.. "The Defendant’s Right to be Present – Can the Right be Waived?" In ICTY--towards a fair trial?, edited by T. Kruesmann, 351-364. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2008.
Bárd, K.. "The EAW and the Hungarian Constitution." In The European Arrest Warrant and its implementation in the Member States of the European Union, edited by A. Gorski and P. Hofmanski, 280-287. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.
Bárd, K.. "Az ártatlanság vélelme (The Presumption of Innocence)." In Az Európai Büntetõjog Kézikönyve, 710-714. Budapest: MHK, 2008.
Bárd, K.. "The Development of Hungarian Criminal Procedure between 1985-2005." In The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005, edited by A. Jakab, P. Takács and A. F. Tatham, pp.214-233. Kluwer, 2007.
Bárd, K.. "The Development of Hungarian Criminal Procedure between 1985-2005." In The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 : transition to the rule of law and accession to the European Union, edited by A. Jakab, P. Takács and AF. Tatham, 214-233. The Netherlands: Kluwer Law International, 2007.
Bárd, K.. "A magyar büntetőeljárás alakulása 1985-2005. (Development of Hungarian Criminal Procedure between 1985-2005)." In A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 – 2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás, edited by A. Jakab and P. Takács, 515-533. Bibliotheca iuridica. Acta congressuum , no. 15. Budapest: Gondolat, 2007.
Bárd, K.. "The Role of the ECHR in Shaping the European Model of the Criminal Process." In International key issues in crime prevention and criminal justice papers in celebration of 25 years of HEUNI, edited by K. Aromaa and V. Terhi, 34-52. Helsinki European Institute for Crime Prevention and Control, Publication series , no. 50. Helsinki: HEUNI, 2006.
Bárd, K.. "Milyen ügyészséget szeretnék? (What Type of Prosecution Service I Prefer?)." In A mi alkotmányunk : vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról, edited by L. Trócsányi, 339-342. Budapest: Complex, 2006.
Bárd, K.. "Reform des Straverfahrens aus ungarischer Sicht." In Strafrechtsentwicklung in Osteuropa zwischen Bewältigung und neuen Herausforderungen, edited by A. Eser, 109-117. Berlin: Duncker und Humblot, 2005.
Bárd, K.. "Tárgyalás a vádlott távollétében – emberijog-dogmatikai analízis (Trial in Absentia - Treatise in Human Rights Doctrine)." In Wiener A. Imre ünnepi kötet, edited by K. Ligeti, 209-230. Bibliotheca iuridica. Libri amicorum , no. 16., 2005.
Bárd, K.. "Kontinentaleuropäische und angelsächische Elemente in den Verfahrensregeln internationaler Strafgerichtshöfe." In Internationale Strafgerichtsbarkeit, Status quo und Perspektiven : Strafverfolgung und Strafverteidigung vor internationalen Strafgerichtshöfen, edited by K. Bárd and R. Soyer, 53-70. Neuer Wissenschaftlicher Verlag: Wien, 2005.
Bárd, K.. "Kit illet a tisztességes eljárás? (Whom is Due Process Due?)." In Györgyi Kálmán ünnepi kötet, edited by B. Gellér, 31-51. Budapest: KJK-Kerszöv, 2004.
Bárd, K., M. Joutsen, and S. Leppa. "A Backgrounder to the Criminal Justice Systems of the Region." In Crime and criminal justice systems in Europe and North America 1995-1997 : report on the Sixth United Nations Survey on Crime Trends and Criminal Justice Systems, edited by S. Leppa, S. Nevala and N. Ollus, 14-22. Helsinki: Heuni, 2003.
Bárd, K.. "The Right to a Fair Trial in Criminal Cases : The Impact of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court." In La Constitución española en el contexto constitucional europeo : The spanish Constitution in the European constitutional context, edited by FF. Segado, 1575-1592. Madrid: Dykinson, S.L., 2003.
Bárd, K.. "Demokrácia-tisztességes eljárás-megismerés a büntető perben (Democracy, Fairness and Truth Finding in the Criminal Process)." In Emlékkönyv Kratochwill Ferenc (1933-1993) tiszteletére : tanulmánykötet, edited by Á. Farkas, 65-100. Bűnügyi tudományi közlemények , no. 5. Miskolc: Bíbor K., 2003.
Bárd, K.. "Kontinuität oder Nostalgie?" In Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrhundertes, edited by B. Mezey, 19-26. Bibliotheca iuridica. Acta congressuum , no. 5. Budapest: Gondolat K. Kör, 2003.
Bárd, K.. "A Genfi Egyezmények és az állandó Nemzetközi Büntetőbíróság (The Geneva Conventions and the Permanent International Criminal Court)." In Szimpózium az 1949. évi genfi egyezmények 1977. évi két kiegészítő jegyzőkönyve elfogadásának 25. évfordulója alkalmából : a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényrejuttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizott, edited by Á. Jantsits and Á. Prandler, 31-39. Budapest: Magyar Vöröskereszt, 2003.
Bárd, K.. "Igazságszolgáltatási reform és jogalkalmazói szerepek (Justice Reform and Judicial Roles)." In Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón, edited by A. Böhm and L. Guba, 90-98. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Bárd, K.. "Constitutional Reforms in Eastern Europe." In Türkiye’de anayasa reformu, prensipler ve sonuçlar, edited by KA. Stiftung, 120-128. Ankara: Konrad Adenauer Vakfi, 2001.
Bárd, K.. "Entwicklung der Kriminalität in verschiedenen Rechtskreisen und die jeweiligen Ursachen- Ungarn." In Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? : Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober 2000 in Bamberg, edited by HJ. Hirsch, 98-102. Schriften zum Strafrecht , no. 129. Berlin: Duncker & Humblot, 2001.
Bárd, K.. "Alternative Sanctions." In Békés Imre ünnepi kötet, edited by B. Gellér, 15-38. Bibliotheca iuridica. Libri amicorum , no. 1. Budapest: ELTE ÁJTK, 2000.
Bárd, K.. "Beweisverbote im ungarischen Recht und Verwertung ausländischer Erhebungsergebnisse." In Beweisverbote in Ländern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen : europäisches Kolloquium, Wien, 18. – 20. September 1997, edited by F. Hopfel, 223-232. Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg i. Br , no. 80. Freiburg: Edition Iuscrim, 1999.
Bárd, K.. "A hallgatás joga (The Right to Silence)." In Személyi szabadság és tisztességes eljárás, edited by G. Halmai, 34-41. Budapest: AduPrint, 1999.
Bárd, K.. "Preface." In Punished before sentence : detention and police cells in Hungary, 1996, edited by Á. Kövér, 10-12. Budapest: Hungarian Helsinki Committee, 1998.
Bárd, K.. "Előszó. (Preface)." In Előrehozott büntetés : Rendőrségi fogdák – fogvatartottak a rendőrségen 1996., edited by F. Kőszeg and Zs. Zádori, 7-9. Budapest: COLPI : Magyar Helsinki Biz., 1997.
Bárd, K.. "Az Emberi Jogi Egyezmény és a jövő büntető eljárása (The European Human Rights Convention and the Criminal Process of the Future)." In A bűnözés jövője : emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján, edited by F. Irk, 44-52. Budapest: OKKRI, 1997.
Bárd, K.. "European Criminal Law?" In Towards a Rational and Humane Criminal Policy: Dedicated to Inkeri Anttila, edited by Lahti Raimo, 241-253. Helsinki: HEUNI, 1996.
Bárd, K.. "European Criminal Law?" In Towards a Rational and Humane Criminal Policy. Dedicated to Inkeri Anttila, edited by Raimo Lahti, pp.241-253. Helsinki, 1996.
Bárd, K.. "Actions de la police, poursuites judiciaires, condamnations, role des parties civiles, aides aux victimes." In Ce racisme qui menace l'Europe : actes du colloque sur la lutte contre le racisme et la xénophobie en Europe, edited by Commission Droits nationale consultative des de l'Homme(France)., 180-183. Paris: La Documentation française, 1996.
Bárd, K.. "Európai büntetőpolitika (European Criminal Policy)." In Tények és kilátások : tanulmányok Király Tibor tiszteletére, edited by Á. Erdei, 149-159. Budapest: Közgazd. és Jogi Kvk., 1995.
Bárd, K.. "Kriminálpolitika (Criminal Policy)." In A piacgazdaság kiépülése és a gazdasági bűnözés, edited by M. Lévai, 137-148. Kriminológiai közlemények , no. 52. Budapest: M. Kriminológiai Társ., 1995.
Bárd, K.. "Pótfüzet a büntető jogszabályokhoz." In Pótfüzet a büntető jogszabályokhoz. Az 1978. évi IV. törvény (Btk.) módosításai 1994. március 31-ig, edited by K. Bárd, Koczka Éva and Plankó Erika, 56. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994.
Bárd, K.. "Work in liberty under surveillance in Hungary." In Alternatives to imprisonment in comparative perspective, edited by U. Zvekic, 293-305. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1994.
Bárd, K.. "Young adult offenders in the new European context." In Young adult offenders and crime policy : proceedings; reports presented the 10th Criminological Colloquy (1991), 111-124. Criminological research , no. 30. Strasbourg: Council of Europe Press, 1994.
Bárd, K.. "A büntetőjogi kodifikáció kérdései (1990-1992 között) (Criminal Law Legislation 1990-1992)." In A személygépkocsi-gyalogos elütéses balesetek elemzése, edited by M. Lévai, 93-105. Kriminológiai közlemények , no. 47. Budapest, 1993.
Bárd, K.. "Human Rights and Criminal Law." In Criminal Policy and Sentencing in Transition: Finnish and Comparative Perspectives., 201-212. Helsinki: University of Helsinki, 1992.
Bárd, K.. "Sozialwissenschaften und Stafrechtspflege." In Criminal policy and the rule of law : studies in criminal law and criminology, Hungary 1988-1991 : proceedings of criminology : Kriminalpolitik und Rechtstaatlichkeit : strafrechtliche und kriminologische Beiträge, Ungarn 1988-1991 : Studien in Kriminolo, 31-54. Budapest: Hung. Soc. for Criminology, 1992.
Bárd, K.. "Editor’s foreword : Vorwort des Herausgebers." In Criminal policy and the rule of law : studies in criminal law and criminology, Hungary 1988-1991 : proceedings of criminology : Kriminalpolitik und Rechtstaatlichkeit : strafrechtliche und kriminologische Beiträge, Ungarn 1988-1991 : Studien in Kriminolo, 3-7. Budapest: Hung. Soc. for Criminology, 1992.
Bárd, K.. "Az emberi jogok a bírósági szakaszban (Human Rights in the Trial Phase of the Criminal Process)." In Az emberi jogok érvényesülése a büntető igazságszolgáltatásban : XLIII. Nemzetközi Kriminológiai Konferencia : Miskolc, 1990. augusztus 21-25., edited by T. Horváth, 71-87. Miskolc: Miskolci Egyetem, 1991.
Bárd, K.. "Work in Liberty under Surveillance in Hungary." In Research Workshop Document, 291-303. Rome: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 1990.
Bárd, K.. "Nachwort. Ein Jahr danach." In Deutsch-Ungarisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie : Sanktionensystem, Stellung des Beschuldigten, Strafvollzug, edited by A. Eser and G. Kaiser, 303-310. Baden-Baden: Nomos, 1990.
Bárd, K.. "A bűnbeesett büntetőjog (Fallen Criminal Law)." In Király Tibor professzor 70 éves, edited by F. Kratochwill, 13-23. Kriminológiai közlemények , no. 33. Budapest: MTA Kriminológiai Társ., 1990.
Bárd, K.. "Társadalomtudományok és büntető igazságszolgáltatás (Social Science and Criminal Justice)." In A társadalomtudományok és a büntető igazságszolgáltatás, edited by K. Kerezsi, 5-19. Kriminológiai közlemények , no. 26-27. MTA Magyar Kriminológiai Társaság: Budapest, 1989.
Bárd, K.. "Non-Custodial Sanctions – Hungary." In Non-custodial alternatives in Europe, edited by N. Bishop, 234-237. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations , no. No. 14. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, 1988.
Bárd, K.. "Some General Traits of the Criminal Justice Systems of the Socialist Countries with Special Reference to Hungary." In Papers on crime policy, edited by K. Bárd, M. Joutsen and A. Yakovlev, 1-12. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations , no. No. 7. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, 1986.
Bárd, K.. "Discussion Guide." In Non-Prosecution in Europe : Report of the European Seminar held in Helsinki ; Finland, 22-24 March 1986, 35-46. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control , no. 9. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, 1986.
Bárd, K.. "The Analysis of Non-Prosecution in Europe." In Non-prosecution in Europe : proceedings of the European Seminar. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations , no. no. 9. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, 1986.
Bárd, K.. "General Report." In Non-Prosecution in Europe, 1-9. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, 1986.
Bárd, K.. "Rationality in Truth Finding: Procedural and Evidential Needs." In Effective, rational and humane criminal justice : report of the European seminar held in Helsinki, Finland, 31 May – 3 June 1984, edited by M. Joutsen, 132-146. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations , no. 3. Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 1984.
Bárd, K.. "Die Wirksamkeit des gerichtlichen Verfahrens und der richterlichen Entscheidung." In Gesellschaftliche Wirksamkeit des Strafverfahrens und differenzierte Prozessform, 25-27. Berlin: Humboldt-Univ., 1983.
Bárd, K., and Á. Erdei. "Legal Education in Hungary." In Comparative law yearbook, 83-102. The Hague: Nijhoff, 1982.
Book review
Conference Paper
Bárd, K.. "Az elmúlt évtized változásai a büntetőeljárásban." In Kilencedik Magyar Jogászgyűlés, 145-151. Budapest: MJE, 2008.
Bárd, K.. "HEUNI." In Technical Assistance, Crime Prevention, Organised Crime : Presentations at the HEUNI 25th Anniversary Symposium (January 2007) and at the Stockholm Criminology Symposium (June 2007), edited by Aromaa Kauko and Viljanen Terki, 13-14. Helsinki: The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2008.
Bárd, K.. "Az elmúlt évtized változásai a büntetőeljárásban (Changes in the Criminal Procedural Law in the Last Decade)." In Kilencedik Magyar Jogászgyűlés konferenciakötete, pp. 145-151. Balatonfüred: Kilencedik Magyar Jogászgyűlés , 2008.
Bárd, K.. "HEUNI." In Technical Assistance, Crime Prevention, Organised Crime : Presentations at the HEUNI 25th Anniversary Symposium (January 2007) and at the Stockholm Criminology Symposium (June 2007), edited by K. Aromaa and T. Viljanen. HEUNI Paper , no. 28. Helsinki: The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2008. Abstract
Bárd, K.. "A jövő magyar büntetőeljárási joga (The Criminal Procedural Law of the Future)." In Harmadik Magyar Jogászgyűlés konferenciakötete, 259-270. Budapest: Magyar Jogász Egylet, 1996. Abstract
Bárd, K.. "The up-to date administration of justice, reduction strategies." In Kriminalinfo '91, 214-248. Budapest: Hungarian Association of Public Prosecutors, 1992. Abstract
Journal Article
Bárd, K.. "Történelmi igazságtétel - Ötven évvel az Eichmann per után." Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, no. 74 (2012): 35-49.
Bárd, K.. "Történelmi igazságtétel - Ötven évvel az Eichmann per után (Historical Justice - Fifty years after the Eicmann trial)." ACTA UIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 74 (2012): 35-49.
Bárd, K.. "Strafjustiz und Moral." Annales Universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae (2009): 399-403.
Bárd, K.. "Strafjustiz und Moral – Lehrstuhl für Strafrecht (Habilitatio)." Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis DeRolando Eötvös Nominatae Budapest Tomus L. (2009): pp.399-404.
Bárd, K.. "Richterliche Unabhängigkeit in den Beitrittsländern der Europäischen Union- wie steht es damit in Ungarn." Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica, no. Tomus XLV. (2004): 77-99.
Bárd, K., and V. Terzieva. "Legal Services for Indigent Criminal Defendants in Central and Eastern Europe." Parker School Journal of East European Law 5, no. 1-2 (1998): 209-241.
Bárd, K.. "Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht in Ungarn." Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 107, no. 1 (1995): 119-133.
Bárd, K.. "Justizorganisation und richterliche Unabhängigkeit im Lichte der Verfassungsreform in Ungarn." ZStWZeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 102, no. 4 (1990): 400-412.
Bárd, K.. "Neuer Kurs." Neue Kriminalpolitik, no. Februar (1990): 12-13.
Bárd, K.. "Legality and the Prosecution of Crimes." Acta juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, no. 1-2 (1989): 153-181.
Bárd, K.. "Mittermaier und die Reform des ungarischen Strafverfahrens." Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, no. Tomus XXX (1989): 5-14.
Bárd, K.. "Über die Zweiteilung der Verhandlung." Acta juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, no. 29 (1987): 193-212.
Bárd, K., and L. Kéri. "Egyetemi oktatás és kiscsoport (Training in Small Groups)." Fiatal oktatók műhelytanulmányai / Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2 (1981): 107-134.
Bárd, K.. "The stage of violent criminality and studies on violence in Hungary." Quaderni (Istituto Superiore Internazionale de Scienze Criminali Siracusa) (1979).
Bárd, K., and K. Györgyi. "A napi pénzbüntetés (The Day-Fine System)." Acta Facultatis Politico-Iuridice Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae (1978): 103-124.
Magazine Article
Bárd, K.. "Jogalkalmazkodás." Magyar Narancs 45 (1997): pp.46-47.
Miscellaneous
Report
Working Paper
Bárd, K., J. Hamilton, and K. Vardzelashvili. Opinion on the Constitutional Law on the Judicial System and the Status of judges of Kazakhstan. Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE) and European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Peer-review, adopted by the Venice Commission at the plenary session on 17-18 June 2011 (2011), 2011.