Publications of A. Borbíró

Bárd K. Az indokolt ítélethez való jog és az esküdtszéki rendszer (The Right to a Reasoned Judgement and the Jury System). In: Borbíró A, Inzelt É, Kerezsi K, Lévai M, Podoletz L, editors. A büntető hatalom korlátainak megtartása: a bűntetés mint végső eszköz: Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. Budapest : ELTE - Eötvös Kiadó ; 2014. p. 17-28.
Bárd P, Borbíró A. Control society uncontrolled. In: Virág G, editor. Studies in Criminology 47. Budapest: National Insistute of Criminology; 2010. p. 87-112.
Bárd P. Helyreállító igazságszolgáltatás . In: Borbíró A, Kerezsi K, editors. A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Budapest; 2009. p. 191-223.