Publications of Ligeti, K.

Bárd K. Tárgyalás a vádlott távollétében – emberijog-dogmatikai analízis (Trial in Absentia - Treatise in Human Rights Doctrine). In: Ligeti K, editor. Wiener A. Imre ünnepi kötet.; 2005. p. 209-30. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; no 16).
Bárd K, Ligeti K, B. G. Büntetőjog: általános rész. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.; 2003.