Publications of Kollonay Lehoczky, C.

Kollonay Lehoczky C. Értékválság és adaptáció. A munkajog átalakulása a rendszerváltás után. In: Jakab A, Takács P, editors. A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 – 2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Budapest: Gondolat; 2007. p. 748-66. (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum; no 15).
Kollonay Lehoczky C. Employment Protection in the Post-Socialist Accession Countries : The Hungarian Case. In: The annual meeting of the The Law and Society Association, TBA, Berlin, Germany. Berlin: The Law and Society Association; 2007. Abstract

Employment Protection in the Post-Socialist Accession Countries : The Hungarian Case

This article was presented at the annual meeting of the The Law and Society Association, TBA, Berlin, Germany, Jul 25, 2007

Kollonay Lehoczky C. Ways and Effects of Deconstructing, Protection in the Post-socialist New Member States – Based on Hungarian Experience. In: Languille B, Davidov G, editors. Boundaries and frontiers of labour law : goals and means in the regulation of work. Oxford: Hart; 2006. p. 221-44.
Kollonay Lehoczky C. Outsorcing – a Reservoir of Inventive Employment Relationships. In: Koldinská K, editor. Pocta Igoru Tomešovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva; 2006. p. 253-62.
Kollonay Lehoczky C. Social Dialogue, Economic Freedom and Industrial Relations. In: Social Actors, Work Organization and New Technologies in the 21st Century. Lima, Peru: Universidad de Lima Fondo Editorial; 2006. p. 11-45. Abstract

Social Dialogue, Economic Freedom and Industrial Relations

14th World Congress of the International Industrial RelationsAssociation IIRASeptember 11-14 2006Universidad de Lima, Perú

Kollonay Lehoczky C. Dispute Resolution Methods – Finding a Balance at the Workplace. In: Höland A, Hohmann-Dennhardt C, editors. Arbeitnehmermitwirkung in einer sich globalisierenden Arbeitswelt : Employee involvement in a globalising world : liber amicorum Manfred Weiss. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag; 2005. p. 369-80.
Kollonay Lehoczky C. Generációk a munkajogban : váltások és folyamatosság. In: Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; 2005. p. 7-26. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; no 23).
Kollonay Lehoczky C. Hungary – Easy to accede, hard to succeed – the ambivalent case of academic career for women in the post-socialist Hungary. In: Blainpain R, Numhauser-Henning A, editors. Women in academia and equality law : aiming high – falling short? : Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, The Netherlands, Sweden, United Kingdom. The Hague: Kluwer Law International; 2005. p. 83-111.
Kollonay Lehoczky C. Work and family issues in the transitional countries of Central and Eastern Europe. The case of Hungary. In: Conaghan J, Rittich K, editors. Labour law, work, and family : critical and comparative perspectives. New York: Oxford University Press; 2005.
Kollonay Lehoczky C. Szabadság és kötöttség : egyenlősítő szabadság a munka "elnőiesedése" avagy A globalizáció torz "egyenlősítő" szerepe. In: Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; 2005. p. 221-9. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; no 12).

The significance of existing EU sex equality law for women in the new Member States. The case of Hungary

Thirty Years of EU Sex Equality Law – Special Edition edited by TammyHervey

Kollonay Lehoczky C. European Enlargement : A comparative View of Hungarian Labour Law. In: Berman GA, Pistor K, editors. Law and governance in an enlarged European Union. Oxford: Hart; 2004. p. 209-38.
Kollonay Lehoczky C. Az egyéni jogviták elbrálásának alternatív intézményrendszere. In: Tanulmányok a munkajog jövőjéről : Dr. Ádám Lóránt emlékének. Budapest: Foglalkoztatáspol. és Munkaügyi Min.; 2004. p. 303-33. (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban).
Kollonay Lehoczky C. Néhány gondolat a rendszerváltás utáni munkajogunkról : “amerikanizálás” kontra “európaizálás”. In: Tóth K, editor. Tanulmányok dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz; 2004. p. 271-90. (Acta Universitatis Szegediensis).
Kollonay Lehoczky C. Hungary. In: Carabelli U, Veneziani B, editors. Labour flexibility and free market : a comparative legal view from Central Europe. Milano: Giuffre Editore; 2002. p. 115-78.
Kollonay Lehoczky C. Alkotmányos alapelvek a munkajogi szabályozásban. In: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás : Radnay József 75. születésnapjára. Miskolc: Bíbor K; 2002. p. 277-95. (Ünnepi tanulmányok).
Kollonay Lehoczky C. Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Szociális Kartában. Esélyegyenlőség a munkahelyen. In: Gyulavári T, Csóka G, editors. Nemek közötti esélyegyenlőség : a nemek közötti esélyegyenlőség a nemzetközi egyezményekben és a közösségi jogban : tanulmányok és dokumentumok.; 2002. p. 149-65. (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban).
Kollonay Lehoczky C. A nők munkaerőpiaci egyenlőségéről. In: Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása. Budapest: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgy; 2002. p. 77-83.
Kollonay Lehoczky C. Social Citizenship Rights in Central and Eastern Europe. In: Manifesto social Europe. Brussels: European Trade Union Institute; 2001. p. 41-72.
Kollonay Lehoczky C. Munkaerőpiac és szociális jogok a rendszerváltást követő időszakban. In: Matematikától a kriminálinformatikáig : emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK; 2001. p. 135-44. (Bibliotheca iuridica. Libri amicori; no 4).
Kollonay Lehoczky C. Amerikai sikertörténet – európai változások : a női egyenjogúság a nemzetközi joggyakorlatban. In: Halmai G, editor. A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig : a jog lehetőségei és korlátai. Budapest: AduPrint : Indok; 1998. p. 187-97.
Kollonay Lehoczky C. Labour Law and Social Security. In: Kecskés L, editor. Business law in Hungary. Budapest: Közgazd. és Jogi Kvk.; 1998. p. 251-303.
Kollonay Lehoczky C. Labour Law. In: Harmathy A, editor. Introduction to Hungarian law. The Hague: Kluwer Law International; 1998. p. 145-66.
Kollonay Lehoczky C. Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogában. In: Gyulavári T, editor. Egyenlő esélyek és jogharmonizáció : a nemek közötti megkülönböztetés tilalma a nemzetközi kötelezettségek tükrében. Budapest: MÜM Egyenlő Esélyek Titkársága; 1997. p. 11-42.
Kollonay Lehoczky C. The Emergence of New Forms of Workers’ Participation in the Central and East European Countries. In: Markey R, Monat J, editors. Innovation and employee participation through works councils : international case studies. Aldershot, England: Avebury; 1997. p. 169-89.
Kollonay Lehoczky C, Ladó M. Hungary. In: Carabelli U, Sciarra S, editors. New patterns of collective labour law in Central Europe : Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland : Nuovi modelli di diritto sindacale nell'Europa centrale : Repubbliche ceca e slovacca, Ungheria, Polonia. English. Milano: Giuffre; 1996. p. 101-56.
Kollonay Lehoczky C. Labor Law in Hungary. In: Frankowski S, Stephan P, editors. Legal Reform in Post-Communist Europe. Dordrecht: M. Nijhoff; 1995. p. 409-31.
Kollonay Lehoczky C. The legal system of Hungary. Buffalo, NY: William S. Hein & Co., Inc.; 1993.
Kollonay Lehoczky C. The changing face of labour law in Hungary. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. 1991;7(1):57-70.
Kollonay Lehoczky C. Organi di gestione aziendale di nuovo tipo nei paesi dell'Europa dell'est. In: Offedu M, editor. Studi in memoria di Marino Offeddu. Padova: CEDAM; 1988. p. 281-93.
Kollonay Lehoczky C. Il sussidio per maternitá. Impiego Pubblico ed Impiego Privato Verso l’Unificazione. 1981:245-55.